Viktig med ferdigattest

Eier du en bolig eller hytte, bør du sørge for å ha en ferdigattest på bygningen. Det er kommunen som utsteder slike attester etter reglene i plan- og bygningsloven § 21-10.

Er boligen fra før 1965, vil det ikke foreligge noen slik attest. Grunnen er at boligen da er så gammel, at det ikke var krav i lovverket til slik attest.

Men dersom du bygger på boligen, gammel eller ny, og disse arbeidene er søknadspliktige, skal det som hovedregel lages ferdigattest. For som det heter i loven, søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Det er ansvarlig søker eller tiltakshaver, som søker kommunen.

Konsekvenser ved regelbrudd
Kommunen har anledning til å stille vilkår for å gi i ferdigattest, eller de kan gi midlertidig brukstillatelse dersom det gjenstår mindre vesentlige arbeider og kommunen ellers finner det ubetenkelig. Boligen eller tilbygget skal ikke tas i bruk, før slik attest foreligger. Ved brudd på disse reglene kan kommunene ilegge dagbøter eller legge ned forbud mot bruk.

Ved salg av bolig, skal eiendomsmegler innehente kopi av ferdigattest fra kommunene. Som kjøper, er dette en ting du bør sjekke før du legger inn bud. Manglende ferdigattest er ikke kurant å rette opp i, fordi man ikke kjenner til hvorledes arbeidene er utført, hvem som har gjort hva med mer. Det kan også være både dyrt og arbeidskrevende å forsøke å skaffe ferdigattest i ettertid. Kan hende er arbeidene utført uten at det var søkt om byggetillatelse, så må det søkes om dette først.

Har du flere spørsmål om ferdigattest? Ta kontakt med BoligMentoren.