Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).

For de som har lån sammen med andre vil lån og renter i år være fordelt likt i skattemeldingen. Har du og din ektefelle/samboer/barn felles boliglån vil det altså være fordelt med lik prosent på hver i skattemeldingen. Det samme gjelder for renter betalt på lånet.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Medlåntakere som har en annen fordeling enn den som automatisk legges til grunn i skattemeldingen, må gå inn og endre fordelingen selv. Vi oppfordrer alle som har felles lån til å sjekke at beløpene stemmer og at fordelingen av lånet er riktig.

Husk at opplysningene må endres hos alle låntakerne slik at summen av endringene blir korrekt.

Tidligere praksis

Tidligere var det slik at hovedlåntaker fikk alt av lån og renter på sin skattemelding. Hovedlåntakere som ikke har tatt hensyn til årets endring i skattekortet, vil risikere å få krav om restskatt.

Les også: Utflyttingsskatten – Regjeringen strammer inn.

Fordele lån og renter

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fordele lån og renter mellom seg, slik de selv ønsker. Det gjelder uavhengig av hvordan ansvaret for lånet er i banken, eller hvem som faktisk har betalt renter og avdrag.

For mange vil det ikke ha noen betydning hvordan dette er fordelt. Men i tilfeller hvor en av ektefellene har lav inntekt eller pensjon vil det kunne lønne seg. I slike tilfeller vil ikke begge ektefellene får fullt utbytte av rentefradraget. Det kan derfor være fornuftig å gjøre endringer i skattemeldingen.

Det er verdt å merke seg at fordelingen ikke kun knytter seg til personlig gjeld til finansinstitusjon, men også gjelder andel av kostnader i borettslag/boligsameie.

De dette gjelder kan forsøke å flytte deler av lånet frem og tilbake mellom seg, for å finne ut hva som er mest gunstig. For et ektepar med felles gjeld på 4-5 millioner kroner, kan en slik øvelse fort redusere samlet skatt med flere titalls tusen kroner.

Oppfordring: Burde vært enklere

Fordelen ved å fordele lån og renter er størst i parforhold hvor en eller begge er pensjonert, har lav eller ingen inntekt. Informasjon om reglene og hvordan endringer skal gjøres oppleves vanskelig tilgjengelig. Ektefeller som har noe å tjene på en annen fordeling burde i det minste opplyses om dette ved utfylling av skattemeldingen.

For mer informasjon om fordeling av lån se Skatteetatens temaside:

Fordeling av lån og renter når du har lån sammen med andre – Skatteetaten

Kanskje du også liker disse
Nærstående vil typisk være utleier nære familie. (Foto: iStock.com).
Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)
Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).
I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).
Skatt utleie (Foto: iStock.com).