Vet du hva BYA betyr?

BRA, BTA og BYA er viktige forkortelser i forbindelse med bolighandel. Men ikke alle vet hva de betyr.

Tekst: Newswire

Boligannonser, prospekter og tilstandsrapporter inneholder en rekke ord og forkortelser som mange ikke kjenner betydningen av. I en undersøkelse YouGov har utført for NITO Takst, svarer for eksempel 31 prosent at de ikke vet hva en festetomt er.

– Noen boligkjøpere synes kanskje det er flaut at de ikke vet hva enkelte ord og uttykk betyr og lar være å spørre megler eller takstmann. Men det er bedre å stille et ”dumt” spørsmål enn å være usikker på hva man faktisk kjøper. I de fleste tilfeller er det flere som lurer på det samme som deg selv, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst.

Hvis man kjøper en festetomt og tror man blir eier av tomten, vil man fort oppdage at det har vært et dårlig kjøp. Festetomt vil si at man betaler en årlig leie til den som eier tomten som boligen eller hytta står på.

– Min erfaring er heldigvis at de fleste som kjøper bolig finner ut hva de ukjente ordene betyr før kjøpsprosessen starter, sier Fuglesang.

Han er utdannet både som takstmann og eiendomsmegler og har møtt mange boligkjøpere opp gjennom årene.
– Skal man kjøpe en bolig eller hytte, bør man finkjemme teksten i prospektet og boligsalgsrapporten og spørre dersom det er noe man ikke forstår.

Ulikt areal
I NITO-undersøkelsen svarer 52 prosent at de ikke vet hva BRA står for, 66 prosent vet ikke hva BTA er og hele 87 prosent vet ikke vet hva BYA betyr.
– BRA står for bruksareal, det vil si summen av det arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene. BTA står for bruttoareal, og vil si arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i en eventuell vegg mot naboen. Gulvareal under vegghøyde på 1,90 regnes ikke med, sier Fuglesang.

Spesielt forkortelsen BYA er mange usikre på. BYA står for bebygd areal, det vil si alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, og åpent overbygd areal.

– Av ordene som folk flest vet betydningen av, kommer primærrom, solgt som den er, energimerking, primærbolig og sekundærbolig høyt opp på listen. Disse betegnelsene er nok mer selvforklarende, sier Fuglesang.

Han mener spørreundersøkelsen bør være en vekker for alle som jobber med eiendom.

– Bruker vi faguttrykk, bør vi huske på å forklare hva de betyr. Det er vår jobb å sørge for at begge parter i en bolighandel forstår innholdet i dokumentene, sier Espen Fuglesang.

Flere resultater av undersøkelsen kan du lese her:

Architect /interior’s hands drawing home illustration with material sample, renovation concept