Velkommen til vår nye nettside

BoligMentoren – Norges Huseierforbund – vil ønske alle velkommen til vår nye nettside. I denne artikkelen kan du lese mer om vårt nye populærnavn og nettside.

Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no

Siden 1912 har Norges Huseierforbund vært en hjelpende hånd og gitt råd i små og store saker til våre medlemmer. Som en av Norges eldste interesseorganisasjoner er vi overbeviste om at vår tilstedeværelse er viktig for boligeiere. Nå tar vi populærnavnet BoligMentoren.

Ny nettside
– Den største endringen for deg som medlem er du inne på nå, nemlig vår nye nettside boligmentoren.no. Her vil vi holde deg løpende oppdatert innenfor relevante saker for deg som boligeier. Som tidligere kan du som medlem logge deg inn på egne medlemssider* og få tilgang til relevante kontrakter og skjemaer, samt tidligere utgaver av medlemsbladet. Målet med de nye sidene er at det blir lettere for dere medlemmer å finne fram til det dere trenger, sier Silja E. Bjørkly.

Innfører populærnavn
Norges Huseierforbund har de siste månedene arbeidet med å se på hva forbundet er og hva vi skal være videre, slik at vi på best mulig måte kan bistå våre medlemmer. I denne prosessen har vi også hatt eksterne medhjelpere. Vi har også avholdt fokusgrupper med medlemmer og ikke-medlemmer.
– Gjennom alt dette kom det klart frem at vårt hovedfokus er rådgivning til medlemmer. Det er bakgrunnen til at vi innfører vi populærnavnet BoligMentoren, forteller Bjørkly.

For deg som medlem innebærer innføringen av populærnavnet BoligMentoren at du som før skal få hjelp i boligrelaterte saker av dyktige rådgivere. Du skal møte engasjement og oppleve at vi gir deg et verktøy til å løse saken din.
Prisen på medlemskapet forblir uendret. Medlemsbladet Huseierinfo vil fra neste nummer hete BoligMentoren, men det vil fortsatt bli utgitt seks ganger i året med samme bredde på boligrelevante saker som tidligere. Samarbeidet med Tryg, Fjordkraft, Kluge og Radonkjeden fortsetter og gir deg som medlem gunstige rabatter. Videre håper vi å lansere flere relevante medlemsfordeler i løpet av tiden som kommer. Det arbeides også med å få på plass avtalegiro/ e-faktura og elektronisk utgave av medlemsbladet.

Våre kjerneverdier

En mentor deler av sin kunnskap og av sine erfaringer. Det skal komme deg som medlem til gode. Vi i BoligMentoren ønsker å være den beste rådgiveren innenfor eiendom og bolig. Når du som medlem kontakter oss for å få bistand, enten det nå gjelder utfylling av kontrakter eller om det er en nabokonflikt, vil vi strekke oss langt for at du skal få riktig verktøy til å løse saken.
BoligMentoren er tuftet på tre kjerneverdier som kjennetegner forbundet, og som er den røde tråden i alt vårt arbeid:

Ansvarlig:
Vi i BoligMentoren er seriøse, redelige og skikkelige. Det å være boligeier betyr at man har både rettigheter og plikter og vi ser på det som vår oppgave å gi deg som medlem kjennskap til begge deler.

Personlig:
Du snakker direkte med oss og vi søker alltid å hjelpe deg med å finne en skreddersydd løsning.

Engasjert:
Vi bryr oss om å hjelpe medlemmene og strekker oss langt i dette arbeidet. Vi er partipolitisk nøytral og jobber med å påvirke saker som angår alle boligeiere.

Hele denne artikkelen kan du lese i Huseierinfo nr. 5/2014