Velkommen til regionale medlemsmøter!

BoligMentoren vil i vår arrangere regionale medlemsmøter. Tema for møtene vil være «krav til utleiebolig» og «kontrakt ved salg av fast eiendom».

Møteleder er vår advokat John F. Treider. På møtet skal det velges to delegater fra hver region som skal delta på landsmøtet i juni.

Følgende datoer er satt opp:

20. mai: Bergen, Kanalveien 88, kl. 1900 – 2030.

21. mai: Oslo, Universitetsgata 20, kl. 1900-2030.

28. mai: Elektronisk møte for region Midt-Norge og Nord-Norge. Nærmer informasjon blir gitt til påmeldte medio mai.

Påmelding ønskes innen 08. mai på epost: post@boligmentoren.no eller telefon: 22 42 17 90