Våren handler om fornyelse, men når det kommer til huset, burde den handle minst like mye om vedlikehold av det du har.

Tekst: Cathrine Sæther – cs@byggstart.no

Med vinteren overstått for store deler av landet, og med sommeren på vei, står huset klart for en vårsjekk. Mange tar for gitt at huset står år etter år, og forventer nærmest at det tar vare på seg selv. Selv om hus er solide byggverk som kan tåle årevis med regn og vind, kan problemer utarte seg i det stille om vi ikke følger med. Huset kan ikke si fra selv når noe er galt, vi må selv ta ansvar og lete etter problemer. Finner vi dem, og finner dem tidlig, redder vi både huset og oss selv fra dyre og slitsomme problemer i fremtiden.

Vedlikeholdsarbeid

Maling, vask og reparasjon av skader er fine sommerprosjekter. Godt vedlikehold er nødvendig selv om vårsjekken ikke avslører noen problemer. Jevnt vedlikehold trengs for å ivareta huset og for at kledning og tak skal vare ut forventet levetid. Ikke bare forebygger dette kostbare reparasjoner og utbedringer i fremtiden, det sikrer også at du posisjonerer deg godt med tanke på takst og verdivurdering før et eventuelt salg.

Her er en sjekkliste for vedlikehold som sørger for at huset holder seg i god form.

Vårsjekkliste:

Det er viktig å vaske kledningen jevnlig for å ivareta både maling og treverk.


Kledning

1. Er kledningen hel? Ser du skader eller sprekker i treverket?

Hel kledning gir helhetlig beskyttelse mot fukt for bygget. Skader, hull og sprekker gjør at vann kan trenge inn bak kledningen og gjøre skade

2. Flasser eller bobler malingen?

Når malingen flasser og/eller bobler, er dette et tegn på fukt i treverket under. Dette krever nærmere undersøkelse, og mulig bytte av kledning, enten kun de rammede bordene eller kledningen i sin helhet.

3. Er det behov for et nytt malingsstrøk?

Maling ivaretar kledningen og beskytter den mot fukt og råte. En bonus er selvsagt at et nymalt hus tar seg godt ut.

4. Er kledningen skitten?

Det er viktig å vaske kledningen jevnlig for å ivareta både maling og treverk. Skitten kledning holder på fuktighet, men jevnlig vask fjerner skitt, fett og alger samt soppsporer som kan utvikle seg til råte.

5. Er kledningen porøs?

Ta en spiker eller en kniv og press mot kledningen. Dersom kledningen er porøs og gir etter, betyr det at den er råtten. Da må den erstattes snarlig, og en grundigere sjekk av bygget for å se om fukt og råte har spredd seg er trolig nødvendig.

6. Sjekk de mest utsatte områdene.

Når du undersøker kledningen, vær særlig oppmerksom på den nederste delen av kledningen og endeveden – det er gjerne her fukt og råte oppstår først.

Murfasade:
  1. Er muren hel, eller har den sprekker og skader?

Det er viktig med jevnlig vedlikehold og skader bør repareres snarlig for å forebygge fuktinntrengning – om du er usikker, hør med en fagperson.

  1. Er veggen ren, eller ser du synlige flekker?

Selv om murvegger ikke har det samme vedlikeholdsbehovet som trekledning, er det fortsatt lurt å jevnlig vaske vekk skitt, alger og mose.

  1. Husk på grunnmuren.

Grunnmur er særlig utsatt for fukt fra bakken, spesielt dersom dreneringen ikke fungerer som den skal. Sprekker, mose og dårlig ventilasjon forverrer også fuktproblemer, som over tid vil skade muren.

Sjekk taktekket så det ikke er sprukkent, og full av mose.

Tak:
  1. Er taktekket helt og uskadd?

Hva du skal se etter vil variere etter hva slags taktekke du har: Har du takstein, bør du se etter sprukne eller manglende taksteiner. Har du takshingel, burde se etter løse spikre og forsikre deg om at tungene er godt festet. Har du et flatt tak, bør du se etter vannansamlinger og nedfall som kan blokkere drenering.

  1. Uavhengig av type taktekke, er det visse steder du bør sjekke ekstra nøye.

Rundt pipa og ved gjennomføringer er det større risiko for problemer.

  1. Er taket skittent, og vokser det mose eller andre buskvekster?

Om du har et torvtak, er det naturligvis ikke et problem med diverse vekster, men for alle andre taktyper, er vekster uheldig og kan være et alvorlig faresignal. Mose holder på fuktighet og bør fjernes, og taket bør også vaskes i ny og ne. Få hjelp av profesjonelle om arbeid på taket er utrygt eller vanskelig.

  1. Renner vann fritt og riktig?

Sjekk takrennene og påse at de ikke er blokkert. Neste gang det regner, gå ut og sjekk at vannet renner der det skal. Om det renner ned langs husveggen i stedet for ned renna eller dreneringsrør, har du trolig et problem som bør undersøkes nærmere.

Kanskje du også liker disse
Egenberedskap
Oppussing på budsjett. (Ill. foto: Shutterstock).
Sommer er innbruddstid. Det finnes i dag ringeklokker med video, innendørs og utendørskamera som varsler ved besøk eller uventede bevegelser. (Begge foto: Tryg Forsikring).
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).