VÅRE VERDIER

BoligMentoren er tuftet på tre kjerneverdier som kjennetegner forbundet og som er den røde tråden i alt vårt arbeid.

ANSVARLIG

Vi i BoligMentoren er seriøse, redelige og skikkelige. Det å være boligeier betyr at man har både rettigheter og plikter og vi ser på det som vår oppgave å gi deg som medlem kjennskap til begge deler.

PERSONLIG

Du snakker direkte med oss og vi søker alltid å hjelpe deg med å finne en skreddersydd løsning.

ENGASJERT

Vi bryr oss om å hjelpe medlemmene og strekker oss langt i dette arbeidet. Vi er partipolitisk nøytral og jobber med å påvirke saker som angår alle boligeiere.