ekskludert fra tilskuddsordningen

Utleieforsikring – en ekstra sikkerhet ved utleie

Leier du ut bolig er det viktig at du har orden i forsikringene, i tillegg til kontrakt og depositum. For å stå bedre rustet mot dårlige leietakere, er det lurt å tegne en egen utleieforsikring.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Et leieforhold starter stort sett bra, leietaker virker hyggelige og ansvarlig. Dessverre er det ikke slik historien fortsetter i alle leieforhold. Har du maks uflaks, så kan han/hun forårsake skader på utleieboligen for store beløp. Hvordan kan du best forhindre dette? Tryg Forsikring tilbyr utleiere en egen utleieforsikring, som gir deg en ekstra sikkerhet hvis du skulle være uheldig med leietakerne.

Delt forsikringsansvar

Ved utleie er det utleier som må ha forsikring på det han/hun eier. I de fleste tilfeller dreier det seg om forsikring av bygningen, samt innbo og løsøre som tilhører utleieobjektet. Leietaker må ha en innboforsikring som omfatter hans/hennes eiendeler. Disse forsikringene dekker likevel ikke alt ved et utleieforhold. Produktsjef i Tryg Forsikring, Jostein Kalvenes, forteller at en utleieforsikring er spesialtilpasset utleieforhold.

Produktsjef i Tryg Forsikring, Jostein Kalvenes. (Foto: Tryg forsikring).

– Den omfatter både bygninger med tilhørende hageanlegg, samt innbo og løsøre på forsikringsstedet. Ordinære hus- og innboforsikringer har unntak for skadeverk utført av beboer og leietaker. Det dekker heller ikke det disse tar med seg av ting fra utleieenhet når de flytter (underslag). Utleieforsikringen dekker tyveri, underslag og skadeverk utført av leietaker eller leietakers gjester med opp til 500 000 kroner per skadetilfelle, forteller Kalvenes, og fortsetter:

– Forsikringen omfatter i tillegg erstatning ved misligholdt husleie, samt nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse.

Behovet for en utleieforsikring er like stor om du leier ut en kjellerleilighet, en hybel over garasjen, en egen leilighet eller et hus.

– Men utleier må huske å si fra til forsikringsselskapet ved utleie. Å leie ut hele eller deler av boligen utgjør en økt forsikringsrisiko, og vil som regel føre til at din vanlige forsikring blir noe dyrere, sier Kalvenes.

Vanlig slitasje dekkes ikke

Ved utleie er det vanlig med noe slitasje ved normal bruk. Det oppstår ofte strid om hva som er slitasje og hva som er en skade. Derfor er det viktig at utleier og leietaker i fellesskap dokumenterer tilstanden til boligen før utleie. Da blir det enkelt å gå tilbake til dokumentasjonen, hvis noe skulle dukke opp.

– Utleieforsikringen dekker ikke bruksslitasje. Men er det et skadeverk, vil du ha krav på erstatning, forteller Kalvenes.

Skulle leietaker være uheldig, og det oppstår skade på bygningen, forteller Kalvenes dette vanligvis er uproblematisk.

– Så lenge det blir meldt fra til forsikringsselskapet om utleieforholdet, og er tegnet en uteleieforsikring, så er dette relativt uproblematisk og vil bli behandlet som en ordinær skadesak, sier Jostein Kalvenes.

Krav om depositum

For å få tegnet en egen utleieforsikring, er det krav om at alt er i orden med depositum. Det må da opprettes en egen depositumskonto, eller tegnes en depositumsgaranti. Det er ikke godt nok å sette depositumet på ens egen konto. Som medlem i BoligMentoren hjelper vi deg med utfylling av kontrakter.

– Det må avsettes depositum tilsvarende tre måneders leie før innflytting. Det er en del av sikkerhetsforskriftene for utleieforsikringen vår. Vi har en egen depositumgaranti som kan være en erstatning for dette, sier produktsjefen i Tryg.

– Sikkerhetsforskriftene beskriver hva forsikringstaker (utleier) må gjøre for å få full erstatning ved et forsikringskrav. I tillegg til depositum kreves det skriftlig husleieavtale med avsnitt om utkastelse og særlig tvangsgrunnlag. Sikkerhetsforskriftene beskriver også hva som skal gjøres dersom husleien blir misligholdt, fortsetter Kalvenes.

Hvem er målgruppen for utleieforsikringen? Er det vanlig utleie, eller også Airbnb?

– Forsikringen passer nok best for ordinær utleie med tanke på dekningene for misligholdt husleie og utkastelse, men dekningene for tyveri, underslag og skadeverk passer også for korttidsutleie som f.eks. Airbnb, sier Kalvenes

Han forteller videre at hvis det skulle oppstå en tvist mellom utleier og leietaker – så vil din hus- eller innboforsikring alltid inneholde en rettshjelpsdekning der du kan få dekket deler av advokatutgiftene i forbindelse med en eventuell tvist.

– Hvis du leier ut, ta en prat med forsikringsselskapet, slik at forsikringene dine er oppdaterte i forhold til utleieforholdet. I tillegg er det veldig viktig med depositum eller depositumgaranti, samt skriftlig husleiekontrakt, råder Jostein Kalvenes.

Bli medlem