Nå nærmer det seg levering av skattemeldingen. BoligMentoren mottar daglig henvendelser om skattereglene for utleie av både bolig og fritidseiendom. Her kommer en oversikt over hvilke leieinntekter som er skattefrie og hvilke som er skattepliktige.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Utgangspunktet er at alle leieinntekter er skattepliktige fra første krone, men det finnes unntaksregler som gjør at leieinntektene er skattefrie. Dette avhenger av hva slags eiendom du leier ut, hvor mye du leier ut og hvordan du bruker eiendommen.

Egen bolig

Leier du ut en enebolig eller tomannsbolig der du selv bruker minst 50 prosent av boligen regnet etter utleieverdien, er leieinntektene skattefrie. For å finne utleieverdien må du undersøke hva både din del av boligen og utleieleiligheten kan leies ut for på det frie markedet. Nettsider som finn.no kan gi en pekepinn på hva lignende boliger i området leies ut for. Er utleieverdien på den del av boligen utleier bruker for eksempel kr 15 000 i måneden, er leieinntekter skattefrie dersom utleieleilighetens leieverdi er kr 15 000 eller mindre.

Dersom utleier leier ut mer enn halvparten av boligen, regnet etter utleieverdien, er leieinntektene i utgangspunktet skattepliktige. Unntaket er om du leier ut mer enn halvparten av boligen og leieinntektene ikke overstiger 20 000 i året, forutsatt at leieperioden er over 30 dager. Overstiger beløpet 20 000 kroner skal alle utleieinntekter fra boligen i inntektsåret skattlegges.

Flere hus på eiendommen

Har du flere frittstående bygninger på samme eiendom, er utgangspunktet at hver bygning behandles for seg. Har en eller flere av bygningene på eiendommen en tjenende funksjon, regnes disse bygningene som en del av boligen. En tjenende funksjon er en funksjon som boligen (hovedbygningen) ikke selv kan tilby i tilstrekkelig omfang, typisk garasje eller uthus. Slike tjenende bygninger kan behandles sammen med boligen.

Har du en tilleggsbygning på eiendommen med flere funksjoner, for eksempel en garasje med utleieleilighet i 2. etasje, må det vurderes hvor stort omfang den tjenende funksjonen (garasjen) har sammenlignet med den ikke-tjenende funksjonen (utleieleiligheten). Har tilleggsbygningen fortsatt karakter av å være en tjenende bygning til hovedboligen, for eksempel fordi det ikke finnes andre parkeringsmuligheter for boligeierne, skal tilleggsbygningen behandles sammen med boligen selv om utleieverdien på utleieleiligheten er større enn garasjens.

Vi anbefaler å kontakte oss i BoligMentoren dersom du er usikker på hvorvidt en tilleggsbygning har en tjenende funksjon eller ikke.

Kortidsutleie av egen bolig og fritidseiendom

For fritidsboliger, som hytter og landsteder, er også utgangspunktet at leieinntektene er skattepliktige. Bruker hytteeier fritidseiendommen selv og eiendommen ikke har karakter av å være utleieeiendom, kan hytteeier skattefritt leie ut hytten for kr 10 000 i året. På leieinntekter over kr 10 000 i året regnes 85 % som skattepliktig inntekt. Det er ikke anledning til å føre kostnader til fradrag. Denne regelen gjelder også ved kortidsutleie (varighet under 30 dager) av egen bolig.

Leier du for eksempel ut hytten for kr 40 000 i året, er de første kr 10 000 skattefrie. 85 % av beløpet over kr 10 000 blir beskattet. 85 % av kr 30 000 er kr 25 500.  Skattesatsen er 22 % for inntektsåret 2022, som tilsier at du i eksempelet må betale kr 5 610 i skatt for leieinntektene på hytten.

Rene utleiehytter og leiligheter skattlegges fra første krone med anledning til å føre alminnelig fradrag for relevante kostnader.

Fritidsbolig i utlandet

Selv om du skal oppgi leieinntekter fra feriebolig i utlandet på skattemeldingen i Norge, betyr ikke det at du må skatte dobbelt. (Foto: Helene Aarnes).

Eier du en feriebolig i utlandet som du leier ut, skal leieinntektene oppgis i skattemeldingen. Reglene for skattelegging er de samme som for fritidshus i Norge.

Selv om du skal oppgi leieinntekter fra feriebolig i utlandet i skattemeldingen i Norge, betyr ikke det at du må skatte dobbelt. Norge har inngått avtaler med flere land for å hindre dobbeltbeskatning. Disse avtaler bestemmer om leieinntekter skal beskattes i Norge eller i landet boligen ligger i.

Listen over hvilke land Norge har skatteavtaler med, og mer informasjon om skatt på bolig i utlandet, finner du på Skatteetaten sine sider.

Husk fradragene

Er leieinntektene dine skattepliktige, må du huske på at driftskostnader knyttet til utleieboligen skal føres som fradrag i skattemeldingen. Driftskostnader kan for eksempel være forsikring, festeavgift, eiendomsskatt, kommunale avgifter og utgifter til nødvendig vedlikehold. Påkostning av utleieboligen, som for eksempel oppussing for å bringe boligen i bedre, eller annen stand enn den var i, regnes ikke som vedlikehold og kan derfor ikke kreves fradrag for.

Løsøre

I forbindelse med utleie av bolig og fritidseiendom kan det være aktuelt å leie ut løsøre i tilknytning til eiendommen. Det er skattefritt å leie ut eget løsøre, for eksempel en båt, man selv benytter før og etter leieforholdet for inntil 10 000 kroner i inntektsåret.

Kanskje du også liker disse
Nærstående vil typisk være utleier nære familie. (Foto: iStock.com).
Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)
Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).
I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).