Utleie: Husk utkastelsesklausul i kontrakten

Denne tiden på året er det mange som får inn nye leietakere. Har du noen spørsmål vedrørende utleier og leietakers rettigheter, ta kontakt med BoligMentoren. I følgende artikkel anbefaler vi at alle husleiekontrakter må ha en utkastelsesklausul. Klausulen hjelper ikke hvis det er en bråkete leietaker – bare ved ubetalt leie eller at leietaker ikke flytter ut. Men den er likevel veldig nyttig.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Senioradvokat ved Kluge Advokatfirma, Fredrik Jadar sier at selv om de aller fleste utleieforhold går knirkefritt, kan du som utleier oppleve å komme i konflikt. For utleiere er det er strenge form- og saklighetskrav ved for eksempel en utkastelse.

Last ned BoligMentorens kontrakt kostnadsfritt her:

– Det er derfor viktig at du oppsøker juridisk bistand hvis det dukker opp spørsmål i forbindelse med et ønske om å bli kvitt en leietaker, som nekter å flytte selv om du har sendt gyldig oppsigelse. Ofte kan en tvist unngås ved at personer tar kontakt for å bli informert om hva slags rettigheter de har. Men kontrakten bør ha en utkastelsesklausul som dekker manglende betalt husleie, og når leietaker ikke flytter når tida er ute, presiserer Jadar.

– En annen lur ting er å snakke sammen. Hvis man går og irriterer seg over noe, ta det opp med leietakeren. Ofte kan problemene løses der og da, og ikke utvikle seg videre, råder han.

Les også: Utleie – er det verdt det?

Dokumenter konflikten
Fredrik Jadar anbefaler at du sørger for å ha god dokumentasjon på hva konflikten dreier seg om. I tillegg må du ha en ryddig kontrakt og opptre ryddig.

– Hvis du merker trøbbel, bruk e-post – det vil gi deg sikker dokumentasjon på konflikten. Stort sett alle har e-post, og når du kommuniserer med den trøblete leietakeren skriftlig, vil du kunne skaffe deg nyttig sak ved en eventuell konflikt som behøver en rettslig løsning, sier Jadar, og fortsetter; husk at ved en konflikt er det utleier som har bevisbyrden, vernet av leietakere er sterkt.

Kreve utkastelse
Loven sier at ved manglende betaling av husleie kan boligeier gå til retten og begjære fravikelse (utkastelse).

– Hvis leietaker ikke betaler husleie, eller ikke flytter innen fristen, tar det cirka tre måneder å bli kvitt han/hun. Hvis leietakeren er kranglet og bråker, men betaler husleie, blir det en lang og tung prosess ved en oppsigelse. Det kan ta over ett år, og vil ofte ende i en rettsprosess.

Budskapet er derfor at det kan bli veldig krevende å få opphørt et leieforhold. En grundig sjekk av leietaker på forhånd, blant annet ved kontroll av referanser og en kredittsjekk (se egen sak), kan hindre at du får en uønsket leietaker, men det er ingen garanti. Og du har ikke lov til å ta saken i egne hender.

– Som boligeier har du f.eks. ikke lov til å skifte lås – det kalles selvtekt. Hus også at Husleietvistutvalget (HTU) kan være til god hjelp, der betaler du ett rettsgebyr. Det er trinnet under tingretten. De behandler mange saker. Du får ikke dekket advokatutgifter i HTU og må kjøre saken på egen hånd. Det er rimelig og gir en viss trygghet. HTU er egnet ved oppsigelsessaker, men når det gjelder utkastelsessaker, anbefaler vi at du går rett til retten, avslutter Jadar.

Les også: Unngå utleiefellen – skriv kontrakt

Les også: Mange krangler om utleie