Mikromerking er effektivt mot innbrudd

– Flytende mikromerking har vist seg å være svært effektivt for å forebygge innbrudd i andre land. Det har nå vært i Norge noen måneder, og vi tror det kan ha stor effekt også her til lands, sier Elin Ljones i Tryg Forsikring.

Tekst: Toralf Rutledal – toralf@tryg.no

I 2014 var det flere enn 37 000 innbrudd i Norge, noe som utgjorde en økning på nærmere fem prosent, ifølge statistikk fra Finans Norge.

Prosjektleder for politiets pilotforsøk Odd Kostveit, og forebyggelsessjef Elin Ljones fra Tryg Forsikring. (Foto: Tryg Forsikring).

Prosjektleder for politiets pilotforsøk Odd Kostveit, og forebyggelsessjef Elin Ljones fra Tryg Forsikring. (Foto: Tryg Forsikring).

– Når flytende mikromerking, også kalt syntetisk DNA, nå er tatt i bruk i Norge, tror vi at skal kunne bidra til å få innbruddstallene ned, sier Elin Ljones, som er forebyggelsessjef i Tryg Forsikring, en av BoligMentorens samarbeidspartnere.

Registreres nasjonalt og internasjonalt
Syntetisk DNA er en usynlig væske som du smører på verdigjenstander, som for eksempel smykker, datamaskiner og sykler. Merkingen herder raskt, og kan bare sees i ultrafiolett lys. Den er svært vanskelig å få bort, og det smarte er at den er personlig, og kan knyttes direkte til eieren. En tyv som stjeler en verdigjenstand som er merket, vil derfor kunne kobles direkte til et åsted, og samtidig ha vanskeligere for å selge varene videre til helere.

Gjenstandene som blir merket registreres også i en internasjonal database. Når politiet kommer over gjenstander som de tror kan være stjålet, sjekker de gjenstanden med UV-lykter og håndholdte mikroskoper. Finner de DNA-merking på gjenstanden sjekker de opp nummeret i databasen. På den måten blir det straks større sannsynlighet for at du faktisk kan få igjen tingene du trodde var tapt.

80 prosent reduksjon
– Dette er et viktig nytt verktøy for både privatpersoner og for politiet for å redusere innbruddstallene. Derfor deltar vi i et pilotprosjekt sammen med politiets Grenseløs-enhet, der vi skal studere effekten av merking med syntetisk DNA. Her har vi store forhåpninger, for en lignende studie fra Sverige viser en nedgang i vinningskriminalitet på rundt åtti prosent. Vi ser ingen grunn til at dette skal fungere dårligere i Norge enn i Sverige, sier Elin Ljones.

Merking med syntetisk DNA har vist seg å være et effektivt middel til forebyggelse av innbrudd i nærmere 50 land. Politiet kan bruke teknologien aktivt i sitt arbeid, og det letter jobben med etterforskning og rettsforfølgelse. Det vil forhåpentligvis avskrekke tyvene fra å begå innbrudd, om de ser at huset har skilt som sier at eiendelene i huset er DNA-merket, sier Ljones videre.

Best for alle parter
Politiet er klare på verdien denne metoden dette har for deres arbeid:

DNA: Merking med flytende syntetisk DNA. (Foto: Tryg Forsikring).

DNA: Merking med flytende syntetisk DNA. (Foto: Tryg Forsikring).

– Denne merkingen gir oss i politiet noen nye og viktige redskaper for å etterforske og rettsforfølge de kriminelle, men forebyggingseffekten dette gir er også stor. Det å forebygge at en kriminell handling skjer er det aller beste, både for politi, samfunnet og ikke minst for privatpersoner, sier Odd Kostveit, som leder politiets Grenseløs-enhet, som arbeider med å bekjempe omreisende bander.

Belastning å bli utsatt for innbrudd
Elin Ljones er klar på at enklere oppklaring av forbrytelser er positivt, men at det beste er å stoppe innbruddet før det skjer:
– Det er gledelig å kunne tilby et produkt som kan forebygge innbrudd, for det kan være en stor belastning for den som blir offer for slik kriminalitet. Det økonomiske tapet er enkelt å erstatte, men vi vet at mange sliter med de psykiske ettervirkningene.

Artikkelen har tidligere vært publisert i BoligMentoren nr. 5/2015