Som ventet ble «Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19» enstemmig vedtatt. Det innebærer at ordinære årsmøter og generalforsamlinger må avvikles innen utgangen av august.

Tekst: Ole Christian Juriks – ole@boligmentoren.no

Alle høringsinstansene var positive til den midlertidige loven, og et samlet Storting gikk inn for forslaget. Fristutsettelsen gjelder i tillegg for fastsettelse av årsregnskap og omfatter også aksjeselskaper og samvirkeforetak.

Lovens § 4 lyder som følger:

§4 Utsettelse av frist for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier

(1) Fristen i bustadbyggjelagslova § 5-6 første ledd for å avholde ordinær generalforsamling utsettes med to måneder i 2021.

(2) Fristen i burettslagslova § 7-4 første ledd for å avholde ordinær generalforsamling utsettes med to måneder i 2021.

(3) Fristen i eierseksjonsloven § 41 første ledd for å avholde ordinært årsmøte utsettes med to måneder i 2021.

Det kan for så vidt stilles spørsmålstegn ved nødvendigheten av en lovregulering og det faktum at loven ikke ble endelig vedtatt før i siste halvdel av juni. Mange sameier og borettslag har allerede gjennomført årsmøter og generalforsamlinger. Den utsatte fristen løper for de fleste tilfeller over fellesferien når folk er på ferie og vil derfor ha begrenset virkning.

Les mer: Årsmøter i sameier og borettslag kan avholdes digitalt – Boligmentoren

Kanskje du også liker disse