Unngå forbrukstopper – få lavere nettleie

NVE ønsker å få et jevnere strømforbruk og redusere periodene hvor belastningen på nettet er høyt. Som motivasjon vil de tilby kundene lavere nettleie hvis forbruket spres utover dagen.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Dette betyr at hvis du bruker mye strøm på en gang, så vil nettleien bli høyere. Fordi Norge har fått mer energieffektive apparater og husene våre er bedre isolert, betyr dette samlet at energiforbruket i landet holdes nede, selv med økt befolkning. Men mange av de nye energieffektive apparatene har høyt effektuttak, noe som gjør at de bruker mye strøm om gangen, og fører til at belastningen på nettet blir stor.

Ønsker å motivere nordmenn

Smartere og jevnere strømbruk vil gi bedre utnyttelse av strømnettet, slik at nettselskapene ikke trenger å investere fullt så mye i nytt nett. I dag må de dimensjonere strømnettet etter de høyeste toppene i det totale forbruket. NVE ønsker nå å motivere kundene til å spre strømforbruket, noe som gjør at det blir mer jevnt, og vil gi lavere nettleie enn med dagens struktur.

– Endringene vi skisserer skal ikke øke nettselskapenes inntekter, men fordele nettkostnadene mellom strømkundene på en bedre måte. Det betyr at folk som har utstyr som trekker mye strøm, må betale høyere nettleie. Et jevnt strømforbruk vil gi lavere nettleie enn med dagens struktur, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE, i en pressemelding.

– Ny teknologi legger til rette for at du kan jevne ut strømforbruket ditt, uten at det går utover komfort eller brukervennlighet, sier Flataker videre.

Unngå forbrukstopper

NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For samtidig forbruk utover avtalt abonnement, må du betale høyere nettleie. Strømregningen blir mindre hvis du unngår forbrukstopper, samtidig som utjevning av strømforbruket bidrar til at strømkundenes totale nettleie ikke øker mer enn nødvendig.

Ved å gjøre tiltak for å redusere eller jevne ut forbruket, vil kundene kunne inngå avtale om et rimeligere abonnement. Kunder som er bevisste på når de lader elbilen, eller når vann- og romoppvarming er skrudd på, vil kunne spare nettleie.

NVE ønsker å gjøre de nye kravene gjeldende først fra 2021, to år etter at alle strømkunder har fått smart strømmåler, som gjør at dette blir teknisk mulig.

Hvis du sprer strømforbruket utover dagen, kan nettleien bli billigere. Men BoligMentoren råder deg til ikke å bruke vaskemaskinen om natten for å unngå brannfare! (Ill. foto: iStockphoto.com).