Sjekk huset – unngå alvorlige fuktskader

Hvis du er redd for å få fuktskader i hjemmet, er det mange måter å unngå problemene med både fukt- mugg- og råte. Her kommer noen råd.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Foto: Mycoteam

Det som først og fremst er viktig er å sørge for god ventilasjon av boligen. Mange boliger har utilstrekkelig luftskifte, og alle luftventiler bør være åpne og utildekket slik at det blir en gjennomgående utlufting. Fuktskader oppstår som regel fordi høy luftfuktigheten danner kondens. Det er derfor viktig å lufte godt og på en hensiktsmessig måte, der man selvsagt må ta hensyn til uteforhold med tanke på vind og temperatur.

Luft ut om vinteren

Man bør følge med på forholdene hvis kjølige kjellere luftes på varme, fuktige sommerdager – særlig ved lange perioder med høy utetemperatur.

– Lufting på fuktige sommerdager kan føre til kondens og muggskader. Hvis det oppstår muggproblemer i kjelleren, er det stor fare for at muggsoppsporer kan spre seg rundt om i huset og føre til et dårlig inneklima. Oppbevaring av trematerialer og papp inntil vegger i gamle kjellere, er heller ikke lurt, sier fagsjef i Mycoteam, Johan Mattsson.

Bruk varmekablene

Om sommeren er det fare for å få kondensproblemer i kjølige rom – så hvis det blir for høy relativ luftfuktighet kan dette håndteres ved å skru på varmen noe slik at temperaturen inne blir så høy at det ikke er fare for kritisk høy relativ luftfuktighet rundt 85 % RF eller høyere.  En huskeregel er at hvis temperaturen øker 5 °C, synker den relative luftfuktigheten med ca. 20 %. Det betyr at selv en moderat temperaturøkning kan gi god sikkerhet mot muggsoppskader.

Kondens på vindu er tegn på fuktproblematikk i boligen. (Foto: Mycoteam).

Unngå kondens

Har du steder med kondens i huset? Hvis dette skjer, så er luftfuktigheten for høy og kan føre til muggsoppvekst, som kan skade både mennesker og materialer. Her er soverom spesielt utsatt. Gode råd er å ha god utlufting av rommet, åpne ventilene, unngå teppegulv, og å lufte sengetøyet. Om vinteren er det lurt å sjekke vinduene for å se om det er kondens i vinduskarmen. Hvis det er, så har boligen trolig for dårlig luftsirkulasjon.

Det er også lurt å trekke senga noe ut i fra ytterveggen, i tillegg til at andre tunge møbler også bør stå litt ut fra kalde yttervegger. Dette bedrer luftsirkulasjonen og kan gjøre at du unngår kondens bak møblene om vinteren, med muggsoppskader som resultat.

–Med dagens stadig tettere boliger er det viktig med lufting. Ofte kan installasjon av varmepumpe bety at kun luften inne i huset blir sirkulert, det kommer inn lite luft utenfra. Vi trenger frisk luft, og det er viktig med fornuftig grunnlufting av boligen, sier Mattsson.

Han forteller at selv om mange dusjer, eller det blir tørket mye klær inne om vinteren, behøver ikke det føre til et fuktproblem, så lenge vi er gode på å lufte ut.

Bad og kjøkken

Det er også viktig å sjekke fuktskader på kjøkkenet. Se etter små lekkasjer, for de kan forårsake mugg.

– Bak kjøkkenbenken og kjøkkenvasken, og på sponplatene kan det ofte dannes mugg, så det er viktig å sjekke disse områdene, forklarer Mattsson

Det er også viktig å være oppmerksom på fuktkilder i huset som bad, badstua, dusj, vaskemaskin og tørketrommel. Det er viktig at slike steder er godt utluftet. Rom som befinner seg bak dusjen bør sjekkes ekstra nøye for det oppstår ofte fuktskader i veggen. Rengjør under dusjkabinettet og badekaret. Der samles mye støv og fuktighet seg.

– Sørg også for å ta opp risten i sluket og gjør det rent et par ganger i året. Da unngår du at sluket tetter seg og at vannet flyter utover gulvet mot listene hvor det fort kan dannes muggsoppskader.

Ta en tur på loftet

Loftet må du alltid sjekke grundig, se etter misfarginger og kondens, og lekkasjer rundt pipestokken.

Regelmessig renhold

Regelmessig renhold er også lurt. Se etter, rengjør og vedlikehold eventuelle klimainstallasjoner. Fjern i tillegg hybelkaniner og støv.

– Støv påvirker inneklimaet i huset ditt negativt. Tørr luft fullt av støv, gjør luften dårligere. Om sommeren kan det også gro muggsopp i støvet, forteller Mattsson.

Ta en helsesjekk

Fagsjef Johan Mattsson sier et av de viktigste rådene han kan komme med, er at boligeiere får en oversikt over forutsetningene i hjemmet – slik at de finner ut om de har tegn på fukt, eller står i fare for å få det. Dette gjelder uansett om de bor i blokk, bygård eller enebolig

-Ta en helsesjekk av hjemmet ditt. Ta bilder av det du finner som du mistenker kan være en fuktskade. Kontakt fagfolk og spør før du gjør store endringer. Det er viktig å stille en diagnose, før du setter i gang. Slik unngår du at det blir gjort raske løsninger, som kan være dyre og dårlige. Vær også litt kritisk til hva slags råd du får fra folk som skal tjene penger på f.eks. oppussing av en kjeller, et loft eller et bad. Sjekk med flere før du setter i gang, råder Mattsson.