«Treet» reiser seg

Byggearbeidene på verdens høyeste bolighus i tre er nå kommet i gang i Bergen. Høybygget blir med en byggehøyde på 51 meter verdens høyeste boligbygg i tre med i alt 62 leiligheter i 14 etasjer

Tekst og foto: Harry Frøysland leon-f@online.no

Bygget blir oppført tett opp til Puddefjordsbroen, som er en av hovedinnfartsårene fra Bergen vest til byens sentrum. Underetasjen blir utført i betong og er allerede ferdig oppført som bærende fundament for prefabrikkerte moduler i tre som, etter hvert vil utgjøre selve høybygget på hele 51 meter, underetasjen inkludert.

Det er Bergen og Omland Boligbyggelag (BOB) som på denne måten har til hensikt å sette ny rekord med dette første boligbygget i sitt slag i hele verden. Byggeprosjektet har betegnende nok fått navnet «Treet» og blir på 14 etasjer med tilsammen selveiende leiligheter. Med en grunnflate på bare 23×23 meter vil høybygget komme temmelig nær grenseverdiene for det som kan tåles i et vindfullt vestlandsklima.

Byggemodulene fraktes sjøveien fra et firma som har spesialisert seg på modulproduksjon i Estland, mens limtre-elementene blir levert fra Moelven Limtre. Boligprosjektet er i høy grad basert på prefabrikasjon med sikte på å redusere byggetiden på byggeplassen mest mulig.

Takterrasser
Treet vil bestå av i alt 133 moduler som leveres på byggeplassen som fiks ferdige 3-roms leiligheter. Kjøperne kan velge mellom tre ulike typer leiligheter. De største er på 66 kvadratmeter og vender ut mot sjøen. Spesielt for samtlige leiligheter er de synlige limtre-dragene som går enten gjennom leiligheten eller på balkongen. I niende etasje får beboerne et eget trimrom, og i trettende og fjortende etasje får boligbygget hele tre takterrasser.

Leilighetene får en gjennomsnittspris på ca. 54 000 kroner pr. kvadratmeter. Prisene går fra
3 millioner kroner opp til 4,25 millioner kroner for de største ut mot sjøen.

De største og tyngste av boligmodulene som heises på plass, er på godt og vel 42 kvadratmeter med en totalvekt på 14 tonn. Modulene holdes på plass med et rammeverk av solide limtre-bjelker. For hver fjerde etasje modulene monteres blir det en bærende etasjehøyde der vekten av byggmodulene overføres til bæresystemet. Dermed blir høybygget stabilisert.

Den reduserte byggetiden som oppnås på byggeplassen med de prefabrikkerte modulene bidrar blant annet til at limtrekonstruksjonene minst mulig utsettes for vær og vind under byggeprosessen. Samtlige balkonger i boligbygget blir av samme grunn innglasset. De første sju etasjene vil komme i høyde med broen, mens de øverste sju etasjene kommer å rage godt opp over broen. Trekonstruksjonene vil samtidig gi god lydisolasjon i et område som ellers ikke er fritt for støy.

Bra salg
De 43 første byggemodulene er for lengst kommet på plass i Bergen, mens neste skipslast med moduler kommer først i januar, og den siste i april neste år. Boligbygget skal etter planen stå ferdig oppført høsten 2015. Godt over halvparten av de 64 leilighetene i bygget er allerede solgt.

Bergen og Omland Boligbyggelag er landets nest største boligselskap, og det er BBB Eiendomsutvikling AS som selv står for oppføringen av Treet med Sveco AS som prosjektleder. Artec AS er ut førende arkitekter, og Treteknisk Institutt har i tillegg til NTNU i Trondheim, bidratt med faglige innspill.
– Vi har ambisjoner om å fremme norsk kompetanse på trekonstruksjoner, og tror det nye høybygget i tre vil fremstå som et monument over norsk trehusteknologi. Tre er et naturlig og fornybart byggemateriale, og ved riktig anvendelse er tre også et bærekraftig materiale. Med vår satsing på massive trekonstruksjoner vil BBB skape et pilotprosjekt som blir et signalbygg for trebyen Bergen, sier prosjektsjef Ole H. Kleppe i BBB Eiendomsutvikling AS. Boligselskapet står samtidig som hovedutbygger av den store eiendomsutviklingen som for tiden pågår langs Damsgårdssundet i Bergen.

Nybrottsarbeid
– Boligblokker i tre er det bygget en del av i det siste, men inntil denne tid har treindustrien ikke greid å levere løsninger for å bygge høyhus i tre. Det nye høybygget vårt er derfor et nybrottsarbeid og viser at det er mulig å bygge på denne måten, sier prosjektsjef Kleppe.

Det høyeste trehuset vi ellers kjenner til i verden er et 47 meter høyt Buddha-tempel i Japan, ifølge Kleppe. Han regner likevel med at Treet vil kunne miste sin verdensrekord temmelig snart. Med den fremtidsrettede teknologien som ligger bak dette nye høybygget i tre, vil denne formen for boligbygging nå komme for fullt, mener han.

Prosjektsjef Kleppe er ikke bekymret for at stabilitetsproblemene de fikk med studentboligene som ble oppført som modulbygg på Grønneviksøren i Bergen, kan ha gjort bergenserne skeptiske til boligbygg som dette. Ingen kan skylde på modulene all den tid det viste seg at det var sviktende ingeniørarbeid som var årsaken. Men BBB har tatt saken ad notam og sørget for at Treet ikke skal komme i samme situasjon, forsikrer prosjektsjef Ole H. Kleppe.

slik vil Treet se ut ferdig oppført. (Foto: BOB).

slik vil Treet se ut ferdig oppført. (Foto: BOB).