Katt på fanget til eldre person. (Foto: iStock.com).

Antallet nordmenn som har satt opp en fremtidsfullmakt er stigende. Mange lager bestemmelser i sin fremtidsfullmakt som omhandler det de eier.

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Eiendom, verdifulle eiendeler og oppsparte midler får mest oppmerksomhet. Derfor blir andre forhold lett glemt, selv om de er praktisk viktige.

Sosiale medier og digitale tilganger 

Ifølge SSB bruker 88  prosent av alle nordmenn mellom 16 og 79 år sosiale medier. Dersom du har kontoer og profiler på Facebook, Snapchat, Tik Tok, Instagram, Twitter, LinkedIn, Tinder eller lignende medier er dette noe du bør adressere i din fremtidsfullmakt.

Det mest vanlige vil være at din fullmektig gis som konkret oppgave å:

  1. Sørge for at dine profiler på sosiale medier slettes.
  2. Rydde opp i dine digitale tilganger

Det er nok ikke helt uvanlig at eventuell aktivitet i sosiale medier den siste tiden frem mot fremtidsfullmaktens ikrafttredelse ikke er den beste. Derfor kan det være svært fornuftig at fullmektigen får ansvaret for å rydde opp i dette.

Kjæledyr

Uten klare holdepunkter kan det være vanskelig for en fullmektig å håndtere et eller flere kjæledyr når du flytter på sykehjem. Selv om noen få sykehjem tillater at beboerne har med kjæledyr, er dette som hovedregel noe man ikke får anlening til.

Hva som skal skje med kjæledyr når du ikke lenger kan ta vare på det? Ettersom kjæledyret er ditt er du selv er trolig den beste til å tenke gjennom og lage en instruks om dette i fremtidsfullmakten. For øvrig har du kanskje familie eller bekjente som kan være interessert og som det kanskje kan lages en avtale med? Videre kan du undersøke, kanskje det er andre muligheter for kjæledyr i ditt nærmiljø?

Les også: Hvordan skrive fremtidsfullmakt?

Ta noe med deg på sykehjemmet 

Du kan bestemme i fremtidsfullmakten at noen gjenstander skal bli med deg på sykehjemmet. Det kan være fint å sikre at du får med deg noe som betyr mye for deg, og kanskje også sier noe om hvem du er.                                                                                                                  

Det kan være bilder, bøker du liker godt, strikketøyet, sjakkbrettet, en digital radio eller nær sagt hva som helst.

Samtidig er det slik at en gjenstand kan si noe om dine interesser. Om du tar med en bok om fotball vil personalet ved sykehjemmet skjønne at du er interessert i fotball, selv om ingen har formidlet det direkte til dem.

Så fremt du er medlem i BoligMentoren har du tilgang til mal for fremtidsfullmakt. Dersom du ikke er medlem kan du enkelt melde deg inn her.

Kanskje du også liker disse
Utgangspunktet i et ekteskap er at formue, herunder bolig, er felleseie som skal deles likt. Samboere med felles bolig, har rett på verdien av sin del av eierbrøken ved samlivsbrudd. (Foto: iStock.com).
Katt på fanget til eldre person. (Foto: iStock.com).
Skrive testament.
Eldre ektepar signerer en fremtidsfullmakt. Den ene er fullmektig.
Inntil en samboerlov er på plass, anbefales det sterkt å opprette en samboeravtale. (Ill. foto: iStock.com).