BoligMentoren gir årlig råd og veiledning til våre medlemmer i et stort antall saker og innen en rekke områder. Men hva spør medlemmene våre egentlig om?

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Vi får fortløpende en rekke spørsmål og problemstillinger fra eiere av alle typer eiendommer, det være seg eiere av villa eller enebolig, sameiere, andelseiere i borettslag, eiere av bygårder, gårdbrukere, tomteiere, eiere av næringslokaler, festere og bortfestere. Spennvidden i det vi svarer på er stor, men likevel er det tre temaer som har pekt seg ut i første kvartal 2023.

Skatt og skatteutvalget 

Vi er inne i skattesesongen, og mange medlemmer virker mer skjerpet enn tidligere når det kommer til skattemeldingen for 2022. Nå teller hvert fradrag, og det er for eksempel viktig å ha kontroll på hvilke fradrag man får i skattepliktig utleie.

Skatteutvalget foreslo før jul omfattende endringer i skattesystemet, mange av dem av stor betydning for norske boligeiere om de skulle bli vedtatt. Mottakelsen av Skatteutvalgets rapport har vært heller kald, men det er forståelig at mange medlemmer føler uro og vil områ seg når et slikt forslag fremlegges. 

Les mer:

Fradrag ved utleie av bolig 

Skatteutvalgets forslag i NOU 2022:20 – “En helhetlig skattepolitikk”

Skatteutvalget vil ha nye regler for skatt på boligsalg

Fremtidsfullmakt 

Ifølge Helsedirektoratet vil det i 2030 for første gang være flere eldre enn barn her i Norge, og antallet nordmenn som lever med demens er høyt og forventes å øke. Flere og flere blir klar over at en fremtidsfullmakt er en god måte å sikre at dine interesser ivaretas uansett hva som måtte skje i fremtiden. En fremtidsfullmakt er litt enkelt forklart en erklæring hvor du gir noen du stoler på fullmakt til å representere deg på det tidspunkt du ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser.

Selv om mange er i stand til å sette opp en fremtidsfullmakt selv, ser vi at det for mange er god grunn til å søke råd og veiledning før fremtidsfullmakten ferdigstilles. Vi registrerer blant annet at mange lar seg friste til å ta inn bestemmelser i fremtidsfullmakten som egentlig hører hjemme i et testament. 

Les mer:

Hvordan skrive fremtidsfullmakt?

Forskjellen på fremtidsfullmakt og testament

Husleieøkning 

Boligutleie blir lite attraktivt om det ikke gir en fornuftig gevinst. Mange utleiere sliter med at husleier fastsatt for en noen år siden på ingen måte har tatt høyde for den økonomiske situasjon vi har i Norge i dag.

Utleiere som tradisjonelt har kunnet kalkulere inn strømutgifter med det de oppfattet som en rimelig sikkerhet, og derfor har løpende leieforhold med strøm inkludert, har naturlig nok fått store problemer når gevinsten blir spist opp av strømpriser ute av kontroll. Vårt råd er i dag at man ved etablering av nye leieforhold bør sørge for at leietaker har egen måler, og er forpliktet til å tegne eget strømabonnement.

Les mer:

Ikke gjør feil ved leieprisøkning

Hvorfor har vi en vanskelig husleiesituasjon?

Kanskje du også liker disse
Er du uenig med naboen om hvor grensene til eiendommen din går, er jordskifteloven stedet svarene kan finnes, og jordskifteretten fornuftig å ta kontakt med. (Ill. foto: iStock.com).
Det er ulike typetilfeller av ulovlig bruk av boenhet; etablering av utleiehybel i kjeller eller loft, næringslokale benyttet som bolig, eller andre søknadspliktige endringer. (Ill. foto: iStock.com).
Kostnadene ved å drifte huset blir stadig høyere, forteller boligeier Arild Berglund.
jul
100-metersbeltet langs sjøen er underlagt et byggeforbud for å ivareta og beskytte strandsonen, et høyt verdsatt naturområde som er under stor utbyggingspress. (Begge ill. foto: Shutterstock).