Tomtefestealliansen på Stortinget

Tidligere denne uken var «Tomtefesteralliansen» i møte på Stortinget med Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fra justiskomiteen. I tillegg til BoligMentoren består alliansen av Tomtefesterforbundet, Norges Hytteforbund og NBBL.
– Vi oppnår mest for flest ved å stå sammen. Det kan være oppimot en million mennesker som har hus, leilighet eller hytte på en av landets rundt 250 000 festetomter,  sier advokat og avdelingsdirektør i NBBL, Henning Lauridsen.

– Møtet kom i stand etter ønske fra Tomtefestealliansen. Vi hadde et tilsvarende møte i mars i år. I sommer ble den midlertidige bestemmelsen om forlengelse av tomtefestavtaler, forlenget frem til juli 2015. Kjell Ingolf Ropstad var ikke kjent med innholdet i Regjeringens arbeid med ny § 33 i tomtefesteloven. Det er ventet at lovforslaget legges frem for Justiskomiteen på Stortinget i løpet av kommende vinter, sier advokat i BoligMentoren, John Treider.
Les mer her:

Tomtefestalliansens medlemmer på trappen utenfor Stortinget etter møte med Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i justiskomiteen (foto: NBBL).

Tomtefestalliansens medlemmer på trappen utenfor Stortinget etter møte med Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i justiskomiteen (foto: NBBL).