Tilstandsrapport på trappene

Ved nyttår skulle det komme nye regler for salg av bolig. Eiendom Norge ønsket innføringen av en obligatorisk tilstandsrapport ved salg av bolig. Finanstilsynet satte en stopp for disse planene.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Selv om det i begynnelsen av desember ble klart at avtalen Eiendom Norge inngikk med takstbransjen i mai 2013 om innføring av obligatoriske tilstandsrapporter ved boligsalg, er ugyldig, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer at tilstandsrapporter ved boligsalg er kommet for å bli. Han sier i en pressemelding at det er flere årsaker til at avtalen er ugyldig.
–Det første er Finanstilsynets presisering om at en obligatorisk ordning vil være i strid med god meglerskikk, slik det er definert i Lov om eiendomsmegling. Det andre er at en gjennomføring av avtalen høyst sannsynlig er i strid med norsk konkurranselovgivning.

– Vi kan ikke som bransjeorganisasjon gjennomføre en avtale som vil gjøre oss til lovbryter. Når det er sagt så støtter vi fullt ut økt bruk av tilstandsrapporter og vil gjøre vårt for at denne reformen blir vellykket. I følge tall fra Protector Forsikring benyttes tilstandsrapport ved 70 prosent av eneboligsalg i Norge allerede, så tilstandsrapporter ved bolig er kommet for å bli, sier Vammervold Dreyer.

Et lovgiveransvar
– Vi håper og tror at tilstandsrapporter vil bidra til å dempe konfliktnivået ved boligsalg i Norge. I dag ender 1 av 5 boligsalg med en eller annen for konflikt i følge tall fra forsikringsbransjen. Det er alt for høyt og et samfunnsproblem. Imidlertid kan ikke vi som bransje vedta norske lover og regler.

– Regulering av taksering av eiendom er et lovgiveransvar jfr Takstlovutvalget som ble lagt i skuffen av den rødgrønne regjeringen i 2009. I dag ser vi imidlertid at problemstillingen er større og det kreves en omfattende gjennomgang av hele transaksjonslovverket. Vi vil jobbe hardt i tiden fremover for å få Stortinget og regjeringen til å bli bevisst sitt ansvar med dette viktige lovarbeidet, sier Dreyer.

Les hele saken her.

Tilstandsrapport er kommet for å bli, sier Eiendom Norge. (Foto. Helene Aarnes).

Tilstandsrapport er kommet for å bli, sier Eiendom Norge. (Foto. Helene Aarnes).

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. (Foto: Eiendom Norge).

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. (Foto: Eiendom Norge).