Egenberedskap

Egenberedskapsuka 2023 er nå i gang. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap vil at alle denne uka tester hvor forberedt de er hvis noe skulle skje.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

– På sikkerhverdag.no har vi laget fire enkle øvelser alle kan gjennomføre på mobilen. Gjennom øvelsene blir du mer bevisst på hvordan ulike kriser kan treffe deg og dine, og du får gode tips om hva du kan gjøre for å styrke din egenberedskap, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB, i en pressemelding.

Denne uka vil kommuner, sivilforsvarsdistrikter og frivillige organisasjoner over hele landet informere folk om egenberedskap.

For å gjøre øvelsene så realistiske som mulig er det skrevet tenkte, men ikke urealistiske, hendelsesforløp med utgangspunkt i DSBs analyser av krisescenarioer.

– Vi vet at mange er motiverte til å styrke sin egenberedskap, men synes det er vanskelig å komme i gang. Å gjennomføre en øvelse kan gi den ekstra dytten som skal til for å ta de grepene som trengs for faktisk å styrke sin egenberedskap, sier Aarsæther.

Øvelsene

Øvelsene på forberedt.sikkerhverdag.no består av scenarioer som tar for seg hva du bør gjøre som egenberedskap hvis en storm forårsaker at strømmen forsvinner, og hva du kan gjøre for å skaffe varme. Den neste øvelsen handler om hva du kan gjøre med betalinger hvis et cyperangrep rammer alle betalingsmetoder, og er nede i 7 dager.

Neste er kommunikasjon når nettet ligger nede etter et angrep, så du kan verken ringe eller sende meldinger. Internett virker ikke og du får ikke inn TV-signaler. Fjerde øvelsen går på hva du skal gjøre hvis vannforsyningen forsvinner i minst tre dager, eller at vannet ikke er trygt å drikke, og butikker melder at de holder på å gå tomme.

Øvelsene kan gjennomføres på mobiltelefon og tar ikke lang tid.

Fire av ti lagrer vann

I en fersk representativ befolkningsundersøkelse Ipsos har gjennom ført på vegne av DSB, svarer 41 prosent at de har lagret drikkevann i tilfelle vannet i springen blir forurenset eller avstengt. Det er omtrent på samme nivå som ved tilsvarende undersøkelse i fjor (39 prosent), men en vesentlig økning siden første måling i 2019. Den gang var det bare 20 prosent som svarte at de lagret vann.

– Dette er gode tall! Mange har styrket sin egenberedskap de siste årene. I fjor så vi at krigen i Ukraina bidro til at flere tok DSBs egenberedskapsråd på alvor, sier Elisabeth Aarsæther.

Hun er imidlertid opptatt av at enda flere bør ta grep for å styrke sin egenberedskap.

– Krig, konflikt og klimakrisen påvirker også oss som bor i Norge. For å være bedre forberedt når kriser rammer oss, bør vi alle gjøre noen enkle grep. En god start er å gå inn på sikkerhverdag.no og ta øvelsene, sier Aarsæther.

Les også:

Husk å lagre nok drikkevann

Egenberedskap i hjemmet – Viktig å være forberedt på en krise 

Kanskje du også liker disse
Elektriker jobber iStock.com
En garasje kan være mye mer enn kun ly for bilen. Du kan f.eks. oppbevare sykler, verktøy, preppe ski og potte om planter uten å bekymre deg for søl. (Foto: Shutterstock).
Bygge om boden iStock.com