Tenk sikkerhet – ikke penger

– Vi bytter hus og leiligheter i dag som koster millioner av kroner, men bytter vi låsen? Vet du egentlig hvor mange som har tilgang til hjemmet ditt? Jeg ønsker at folk ikke bare tenker penger, men at de blir mer opptatt av egen sikkerhet.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Det forteller Arve Haug, fagsjef Bygning i Finans Norge, som er veldig opptatt av sikkerhet. Og han er opptatt av smart sikkerhet. Han kan ikke få rådet sterkt nok til at skal du sikre huset, er det viktig at det er en profesjonalitet i bunn i tillegg til bruk av FG godkjente produkter. Det hjelper ikke å installere et alarmanlegg, hvis det er ingen som får melding om at alarmen har gått av.

Forsikringsgodkjent utstyr

Arve Haug, fagsjef Bygning i Finans Norge. (Foto: Helene Aarnes).

Et FG godkjent produkt eller firma, betyr større sikkerhet. FG-godkjent betyr at sikringsutstyret er Forsikringsgodkjent og at risikoen for innbrudd og brann er vesentlig mindre. FG var opprinnelig for brann og innbrudd, de siste årene har dette eksplodert og det er fordi brann ofte er relatert til elektrisitet. Dette er et kjempefokusområde om dagen og rabattordningene ved å bruke forsikringsgodkjente produkter og eller løsninger er gode.

– Ved å tegne en forsikring dytter du din risiko over til noen andre – de (forsikringsselskapet) ønsker at risikoen skal være så lav som mulig. For at den skal være det, ønsker de at du installerer FG godkjente produkter, enten det er komfyrvakt, lekkasjestopper, låser, kamera, våpenskap og annet. På nettsiden fg.sikring.no kan du søke etter og finne produkter, foretak og systemløsninger som er FG godkjent, forteller Arve Haug engasjert.

– Mitt inntrykk er at mange er litt naive og tenker «det skjer ikke meg». Men hva gjelder dødsbranner, er disse ofte relatert til hjemmet, og da kan et FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med røykdeteksjon være et godt sikringstiltak, sier Haug.

Mister erstatning

Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien, eller redusert egenandel ved skade. I noen tilfeller krever forsikringsselskapet at FGs regler må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig. Du risikerer å få helt eller delvis avkortet erstatningsutbetaling etter en skade hvis FG-godkjenningen mangler. Det er hjemlet i forsikringsavtaleloven.

Første gang kan du kanskje slippe greit unna, men det følger et pålegg om utbedringer. Ellers er det ikke sikkert at det blir noen utbetaling neste gang.

Det må imidlertid være en årsakssammenheng: Du skal ikke straffes med redusert erstatning for manglende FG-godkjenning av en dørlås hvis tyvene har tatt seg inn og ut gjennom en vegg.

– Det viktige er at du sjekker forsikringsvilkårene dine om det er et krav der om FG godkjente produkter, eller om de ønsker rabattgivende tiltak, forteller Haug.

Bruk fagfolk

Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien, eller redusert egenandel ved skade. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Det er et omfattende regelverk å forholde seg til, med standarder og lovbestemmelser. Dette er noe de færreste har overskudd, eller kanskje lyst til å sette seg inn i og holde seg oppdatert på. Det tryggeste er å få faglig bistand fra noen som driver med dette til daglig.

Arve Haug forteller at mange tenker sikkerhet, men velger å gå for billigere og enklere løsninger. Det kan koste dem dyrt og slå tilbake på dem selv.

– Hvis du for eksempel tenker på sikkerhet og kameraovervåking, så er det veldig viktig å ha et profesjonelt nettverk i bunn. Det kan være lett å bli fristet av alle billige «hjemmeproduktene», som er blitt populære nå, og som kastes etter deg. Det er stort sett produkter som ikke er laget som et sikkerhetsprodukt, mer som et produkt til smarthus, som er det nye store, sier han.

Hva slags feller kan du gå i hvis du velger noe annet enn FG godkjente produkter?

– Vi har hørt om boligsameier som har tapt enorme summer ved å kjøpe systemer fra systemleverandører der kvalitet ikke kan bekreftes gjennom en FG-godkjenning. Dette kan være bare søppel. Det er viktig å bruke nettsiden vår for å styre unna dette, og finne et firma med kvalitet.

– Det samme gjelder også for privatpersoner, som tenker å kjøpe et sikkerhetsprodukt. Det blir kanskje dyrere å kjøpe et godkjent produkt, men du sparer på det i lengden, sier Haug videre.

Som eksempel nevner han at FG har sett/hørt om produkter som ikke opprettholder sikkerheten ved noe så enkelt som ved et strømbrudd.

– Dette er en fallgruve, du tror du er sikret, men sannheten er en annen. En annen ting som også er viktig er at produktene blir montert av fagpersoner. Dette gjelder uansett om det er en alarm, komfyrvakt, sykkellås eller lekkasjestopper. Det er viktig at firmaene har en sikkerhetsfilosofi i bunn, og du kan være trygg på at alt virker hele tiden, fastslår Haug.

Redd liv og helse

Mange kan tenke at sikkerhetsselskapet ikke når frem i tide når alarmen går, dette er en utbredt holdning, men noe Haug mener vi bør kvitte oss med.

– Norge er et langstrakt land med store avstander, det er en utfordring. Hvis vi tenker på tyverisikring, så er ikke alarmen montert for at sikkerhetsselskapet skal fange tyven. De har ikke engang lov til det. Alarmen er skadeforebyggende, og de proffe kommer og ordner hvis en rute er knust, det er strømbrudd eller lignende. Hvor mange har ikke blitt møtt av en stank da de kom hjem til et hus uten strøm, og til en fryser med matvarer som flyter rundt? Det er den tryggheten du betaler for, at alarmen når frem og at sikkerhetsselskapet kommer ved et innbrudd, og at brannvesenet kommer ved en brann, presiserer Haug.

– Det viktigste er å redde liv og helse, alarmen skal gå av og du skal ut av huset hvis det brenner. Det brukes så mye penger på alt og ingenting, og jeg må innrømme jeg blir redd når jeg tenker på alle sikkerhetsprodukter som kanskje virker en stund, men ikke i lengden. Det er viktig med kvalitet over tid – og det har FG godkjente produkter og firmaer.

FAKTA: 

FG skadeteknikk:

  • FG Skadeteknikk er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddskader. FG står for Forsikringsgodkjent.
  • FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, I 2017 endret FG navn til FG Skadeteknikk, hvor FG står for forsikringsgodkjent.
  • På nettsiden fgsikring.no er det en database over alle leverandører og produkter som er FG godkjent.
    Kilde: fgsikring.no