Taper oppdrag til konkurrenter som arbeider svart

Hver tredje bedrift taper ukentlig oppdrag til firmaer som arbeider svart, og langt over halvparten opplever problemet månedlig. Sterk frustrasjon og misnøye med myndighetene brer seg i byggebransjen, viser ny undersøkelse.

Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no
Foto: Jan Lillehamre/ifi.no, ifi.no, Elisabeth Wallin

Tallene stammer fra en undersøkelse Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Rosenkilden, har utført blant nærmere femti bedrifter i sitt distrikt. Lite tyder på bedre forhold andre steder i landet, og Virke estimerer at den norske stats samlede skatte- og avgiftsunndragelser tilknyttet svart arbeid utgjør 70 milliarder kroner i året, skriver ifi.no.

– Vi i malerbransjen opplever omfattende svart arbeid i vår bransje. Spesielt gjelder dette utvendig arbeid og rehabiliteringsjobber på det private markedet. En del av oss seriøse bedrifter opplever at disse to markedene har forsvunnet, sier malermester Peder E. Vik til Rosenkilden.no. Han er også styreleder i Rogaland Maler- og Byggtapetsermesterlaug, og driver sitt eget firma med ni ansatte i Sandnes.

Nær 60 prosent av bedriftene som har vært med i undersøkelsen mener at omfanget av svart arbeid er større i dag enn for få år tilbake. Bare syv prosent av respondentene sier at de aldri opplever å tape anbud som følge av svart arbeid i sin bransje, og 80 prosent svarer at de sjelden eller aldri opplever at kundene selv ber om å få utført svart arbeid.

– Mange seriøse virksomheter har nærmest gitt opp privatmarkedet, rett og slett fordi de prises ut. Ifølge BNL anslås private hjem-markedet til 63 milliarder kroner, med en vekst på ti milliarder de siste ti årene. Denne veksten har imidlertid ikke de rettmessige bedriftene som betaler avgifter og skatt merket noe til, sier Harald Minge, leder for Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Lite blir gjort
86 prosent av respondentene i Rosenkildens undersøkelse svarer at de er lite fornøyd med det arbeidet norske myndigheter gjør for å bekjempe svart arbeid. Selv om regjeringen i januar la frem sin strategi mot arbeidskriminalitet, er ønsket om ROT-fradrag fortsatt sterkt i bransjen.

– Ordningen med ROT-fradrag har vært stor suksess i Sverige, og vårt naboland har i stor grad fått bukt med bruken av svart arbeid. Toleransen for svart arbeid har sunket drastisk, og for forbruker er det heller ingen grunn til å kjøpe tjenestene svart, ettersom regnestykket for hvitt og svart arbeid kommer tilnærmet likt ut. Retningen peker dessverre i motsatt retning her til lands, der arbeidskriminaliteten bare ser ut til å øke i omfang, sier Kristian Owren, adm. direktør hos Informasjonskontoret for farge og interiør – ifi.no.

Les også: Svart arbeid er uakseptabelt og kriminelt

Kristian Owren, adm. direktør hos Informasjonskontoret for farge og interiør. (Foto: ifi.no).

Kristian Owren, adm. direktør hos Informasjonskontoret for farge og interiør. (Foto: ifi.no).

Sterk frustrasjon og misnøye med myndighetene brer seg i byggebransjen, skriver ifi.no. (Foto: ifi.no).

Sterk frustrasjon og misnøye med myndighetene brer seg i byggebransjen, skriver ifi.no. (Foto: ifi.no).