Takstmannen får ikke prissette boliger – en uheldig utvikling

– Jeg er kritisk til at meglerne alene har ansvaret for prissettingen. Konsekvensen er at boligkjøpere går glipp av sentral informasjon som kan være avgjørende for hvor høye bud de vil gi, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

I en tidligere artikkel presenterte vi resultatene fra undersøkelsen til Norges Takseringsforbund (NTF). Der kom det frem at stadig flere tar kontakt med takstmannen for å dobbeltsjekke boligens markedsverdi, og Norges Eiendomsmeglerforbund sitt syn på at de har overtatt prissettingen alene.

I denne artikkelen utdyper Norges Takseringsforbund hvorfor de er kritisk til at meglerne alene skal stå for prissettingen. De mener kjøperen taper på at beregning av markeds- og låneverdi ikke lenger skal være en del av takstmenns rapporter, og at dette går utover både selgere og kjøpere.

Administrerende direktør i NTF, Are Andenæs Huser. (Foto: NTF).

– Boligkjøpere bombarderes med informasjon, men mesteparten er salgsmateriell og stylede bilder. Bortfallet av uavhengig verdivurdering i bruktboligmarkedet legger veien åpen for spekulativ, strategisk prising. Dette er særlig farlig i et marked med sterk prisvekst og utsikter til stigende renter, sier Are Andenæs Huser.

Ikke overrasket
Huser er ikke overrasket over at NTFs undersøkelse viser at takstmennene mottar et stadig økende antall henvendelser vedrørende prissetting.

– Takstmenns verdivurderinger har vært en viktig veileder for svært mange boligkunder, og i et opphetet marked er savnet av et slikt korrektiv særlig stort. Megleren er først og fremst en selger, mens takstmannen er en nøytral veileder, sier han til BoligMentoren.

Huser forteller videre at innfasing av mer automatiserte tjenester i boligmarkedet gjør det forståelig at meglerne er på jakt etter nye inntektskilder.

– Det bør likevel ikke være greit for samfunnet at aktører som lever av provisjon på salgspris kupper verdivurderingene. Jeg forstår at mange er kritiske til dette, og er overrasket over at eiendomsmeglerne ikke i større grad erkjenner at dette er problematisk.

Ikke tryggere
Huser er ikke enig med Norges Eiendomsmeglerforbunds administrerende direktør Carl O. Geving, som sier at kjøpsprosessen nå blir tryggere fordi overfladiske verdi- og lånetakster er fjernet, og erstattet med grundigere tekniske tilstandsanalyser.

– Det er en retorikk jeg er helt uenig i, og her tar Geving feil. Når det gjelder hvor omfattende tilstandsanalysene skal være, er det opp til den som bestiller. I praksis er det som oftest megler på selgers vegne. Det er for øvrig ingen motsetning mellom å levere grundige tekniske analyser og det å sette en verdi i kroner. Tvert imot. Det er liten tvil som at grepet meglerne har gjort skaper mer utrygghet, noe også Forbrukerrådet har gitt tydelige advarsler om, forteller Huser.

Fare for lokkepriser?
Det har vært mange saker i media hvor søkelyset har blitt satt på lokkepriser, et problem som meglerbransjen selv er klar over og har tatt flere grep for å rydde opp i. At en av løsningene er at de selv har all makt over pris-settingen, mener Huser ikke løser problemet.

(Ill. foto: Helene Aarnes).

– Et stort sprik mellom annonsert pris og salgspris er jo synlig for alle. Det bidrar også til uklarhet når det opereres med prisantydninger og pris-ideer i annonsene sine, istedenfor å ta et ansvar ved å oppgi en sum de synes er fornuftig og basert på en reell verdivurdering, sier Huser.

Objektiv part
Huser er veldig klar på at en viktig grunn til at takstmennene bør være med i prissettingen, er fordi de er den eneste aktøren i salgsprosessen som ikke har en egeninteresse i hva salgsprisen blir. Derfor kan de vurdere verdien på et objektivt grunnlag.

– Meglere er i mye større grad en part, som får større provisjon, jo høyere budrunden ender. I dagens marked med voldsomt trykk og underskudd på boliger til salgs, slik vi ser i Oslo og andre pressområdet, er behovet for takstmannens verdiangivelse særlig stort, presiserer han.

Hva med meglernes påstand om at de er best kvalifisert til å vurdere pris?
– Vi mener det er helt feil. Boligtakstmenn vurderer et mye høyere antall boliger enn megler, og har de samme database- og statistikkverktøy å støtte seg til. Våre forutsetninger er slik sett bedre. Mange meglere setter også pris på dette korrektivet, for de tar ofte kontakt med takstmenn for å få deres oppfatning, før de selv går ut med en prisantydning, sier han, og fortsetter:

– Når det er sagt, er det mange meglere som er dyktige på verdisetting, men denne saken dreier seg mer om uavhengighet og rollefordeling enn om kompetanse, avslutter Are Andenæs Huser i NTF.

Megleren er først og fremst en selger, mens takstmannen er en nøytral veileder, sier Are Andenæs Huser i NTF. (Ill. foto: iStockphoto.com).