Tag Archive for: Veirett

Viktig dom om tomtefeste

Høyesterett avsa i høst en dom om tomtefeste som antas å få…