Tag Archive for: våtrom

Husk å lufte – minsk risikoen for fuktskader

Nå om vinteren er det viktig å ikke glemme å lufte. På grunn…

Den skjulte fukten – skaper muggsopp, råteskader og dårlig inneklima

Fuktskader oppstår vanligst i innredete kjellere, krypkjellere…