I denne delen av BoligMentorens artikkelarkiv kan du lese flere saker hvor vi har skrevet om temaet vann og kloakk

Tag Archive for: Vann og kloakk

Vann- og avløp renser en bekk.
Kostnadene ved å drifte huset blir stadig høyere, forteller boligeier Arild Berglund.
100-metersbeltet langs sjøen er underlagt et byggeforbud for å ivareta og beskytte strandsonen, et høyt verdsatt naturområde som er under stor utbyggingspress. (Begge ill. foto: Shutterstock).

Bygging i strandsonen

Fra 1. juli legges det bedre til rette for at folk kan bo i mikrohus. (Foto: iStock.com).