Tag Archive for: utleggspant

Tvangssalg – en siste utvei

I et tvangssalg er det ikke en selger som frivillig selger eiendommen…