Innlegg

Står de unge svakere i boligmarkedet nå enn før?

Boligprisene stiger stadig, og boliglånsforskriften har gitt…

Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

I årene 2010-15 fikk 48 prosent av boligkjøpere under 30 år…

Regjeringsplattformen er klar – Eiendomsskatten på retrett

Eiendomsskatt har vært et hett tema i regjeringsforhandlingene…

Stadig flere dropper BSU

Færre unge benytter seg av Boligsparing for ungdom (BSU), viser…

BoligMentoren kommentar til statsbudsjettet: Ingen store boligpolitiske endringer

Forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt frem den 12. oktober…

Ytterligere innstramming i utlånsregler vil ramme de unge

BoligMentoren er skeptisk til at Finanstilsynet ønsker ytterligere…

Færre sparer i BSU

De siste årene har åtte av ti unge spart i BSU. Nå har andelen…

Ikke slurv med forberedelsene til boligkjøp

Økende boligpriser og strengere krav fra bankene gjør det vanskeligere…

Tilbyr gratis boligkjøperkurs til unge

Unge som kjøper bolig for første gang er ekstra utsatt for…