Innlegg

Husleietvistutvalget – en rimelig og rask konfliktløser

Husleietvistutvalget (HTU) er et tvisteløsningsorgan som er…

Rådgiver og konfliktløser med loven i hånd

Juridisk rådgiver og talsmann, Vidar Heimset, er opptatt av…

Husleietvister skal avgjøres raskere for folk

- Det er viktig at leiere og utleiere får en rask og rettferdig…