Innlegg

Prinsipiell dom om grunneieres strandrett og vern mot utbygging

Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket…

Advarer mot skjeggkre-hysteri

Skjeggkre lar seg bekjempe, og nye metoder gir grunn til optimisme,…

Unngå å bli lurt ved kjøp av håndverkertjenester

Kjøp av håndverkertjenester kan bety store innhogg i privatøkonomien…

Arbeidet for avvikling av tomtefesteloven fortsetter

BoligMentoren møtte tirsdag denne uken Arbeiderpartiets justisfraksjon…

Viktig med utkastelsesklausul i leiekontrakten

Denne tiden på året er det mange som får inn nye leietakere.…

Hva dekker rettshjelpsforsikringen?

Mange kunder tar kontakt med BoligMentorens samarbeidspartner…