Innlegg

BoligMentorens kommentar til regjeringens boligstrategi

Det var knyttet stor spenning til rapporten «Strategi for boligmarkedet»…