Tag Archive for: stikkontakt

Lyn ødelegger for milliarder

I løpet av de siste ti årene er det utbetalt ca. 2 milliarder…

Halvparten av brannutrykningene skyldes komfyren

I 2018 hadde Brann- og redningsvesenet 3 547 brannutrykninger…