Tag Archive for: statens strålevern

Ikke tolk radonkartene feil

Norge er blant de land i verden med høyest konsentrasjonen av…

Mindre radon i nye boliger

Ny undersøkelse fra Statens strålevern viser at det gjennomsnittlige…

Radon – en snikende fare

Bevisstheten rundt radon har økt de siste årene, men fremdeles…