Tag Archive for: skred

Kvikkleireskred i Gjerdrum desember 2020. (Foto: NVE).