Tag Archive for: skatteyter

Fastsettelse av ligningsverdi for primær- og sekundærbolig

Det er tid for utfylling av selvangivelse. BoligMentoren mottar…

Brev fra Skatteetaten vedrørende utleie av bolig

Noen av medlemmene i Boligmentoren har i høst mottatt informasjonsbrev…