Tag Archive for: sekundærbolig

Dagens fartsgrenser i boligmarkedet fortsetter

- Den høye gjelden i norske husholdninger utgjør fortsatt en…

Vet du hva BYA betyr?

BRA, BTA og BYA er viktige forkortelser i forbindelse med bolighandel.…

Ytterligere innstramming i utlånsregler vil ramme de unge

BoligMentoren er skeptisk til at Finanstilsynet ønsker ytterligere…

Fastsettelse av ligningsverdi for primær- og sekundærbolig

Det er tid for utfylling av selvangivelse. BoligMentoren mottar…

BoligMentoren 5-2015 er klart

Årets nest siste utgave av medlemsbladet - BoligMentoren 5-2015…