Tag Archive for: sakskostnader

Prinsipiell dom om grunneieres strandrett og vern mot utbygging

Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket…