Tag Archive for: saksbehandling

Ny regjering og nye endringer i byggesaksreglene

I januar i år presenterte de fire regjeringspartiene en ny politisk…

Boligbyggingen skal bli raskere og billigere

- Vi må gjøre det raskere, billigere og enklere å bygge boliger.…

Enklere å bygge på egen eiendom

1. juli i år trådte en rekke endringer i byggesaksdelen i plan-…