Tag Archive for: rømningsveier

Rettigheter og plikter når utleieleiligheten brenner

For utleier vil en brann i utleieobjektet kunne medføre spørsmål…