Tag Archive for: Ren energi

Energitiltak hjemme
Barn stikkel hodet ut av en snøhule.
Stabel med ved og vedovn med fyr.