Tag Archive for: regulering

Begrensninger i korttidsutleie

Første januar 2020 trådte den nye bestemmelsen om begrensingen…

Bruk stemmeretten din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalget…

Regulering av festeavgift ved bolig- og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler om regulering av festeavgift…