Innlegg

Begrensninger i korttidsutleie

Første januar 2020 trådte den nye bestemmelsen om begrensingen…

Bruk stemmeretten din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalget…

Regulering av festeavgift ved bolig- og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler om regulering av festeavgift…

Boligmarkedet får eget forskningssenter

Boligmarkedet har stor betydning for den enkelte og for økonomien…

Innløsning av festetomt

Tomtefeste er et spørsmål som opptar flere av BoligMentorens…