Tag Archive for: radonsug

Mål radon-
redd liv

Tid for å måle radon

Nå er tiden for radonmåling i gang. Det skal foretas i vinterhalvåret…

Snart siste sjanse for å måle radon denne vinteren

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Radonkjeden avliver ni myter om radon

Det er anslått at cirka 370 nordmenn dør årlig, som følge…

Snart siste sjanse for å måle radon denne vinteren

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Ikke tolk radonkartene feil

Norge er blant de land i verden med høyest konsentrasjonen av…

Enkle tiltak mot radon kan redde liv

Norge er blant de land i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen…