Tag Archive for: radonsesong

Mål radon-
redd liv

Snart siste sjanse for å måle radon denne vinteren

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Snart siste sjanse for å måle radon denne vinteren

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Ikke tolk radonkartene feil

Norge er blant de land i verden med høyest konsentrasjonen av…

Radonsesongen er i gang

Nå er sesongen for radonmåling snart i gang. Mange vet ikke…