Tag Archive for: radonkonsentrasjon

Snart siste sjanse for å måle radon denne vinteren

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Sesongen for radonmåling er i gang

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Snart siste sjanse for å måle radon denne vinteren

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Radon – en snikende fare

Bevisstheten rundt radon har økt de siste årene, men fremdeles…

Enkle tiltak mot radon kan redde liv

Norge er blant de land i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen…