Innlegg

Snart siste sjanse for å måle radon denne vinteren

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Radonkjeden avliver ni myter om radon

Det er anslått at cirka 370 nordmenn dør årlig, som følge…

Sesongen for radonmåling er i gang

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Snart siste sjanse for å måle radon denne vinteren

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten…

Ikke tolk radonkartene feil

Norge er blant de land i verden med høyest konsentrasjonen av…

Mindre radon i nye boliger

Ny undersøkelse fra Statens strålevern viser at det gjennomsnittlige…

Radon – en snikende fare

Bevisstheten rundt radon har økt de siste årene, men fremdeles…

Radonsesongen er i gang

Nå er sesongen for radonmåling snart i gang. Mange vet ikke…

BoligMentoren – ansvarlig, personlig og engasjert

Som medlem av BoligMentoren garanterer vi personlig og rask service.…

Gjør din bolig radonTRYGG – det kan redde liv

Nå er sesongen for radonmåling snart i gang. Mange vet ikke…