Tag Archive for: provisjon

Takstmannen får ikke prissette boliger – en uheldig utvikling

- Jeg er kritisk til at meglerne alene har ansvaret for prissettingen.…