Tag Archive for: prisjustering

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Ikke gjør feil ved leieprisøkning

Leier du ut bolig må du foreta økningen av husleien korrekt.…