Tag Archive for: pengeverdi

Regulering av festeavgift ved bolig- og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler om regulering av festeavgift…