Tag Archive for: Opplysningsplikt

avhendingsloven

Salg av bolig
med leietaker

eiendomsmegling

Medlemmer fikk fullt medhold i Eidsivating lagmannsrett

Medlemmer av BoligMentoren kjøpte i januar 2019 en tømmervilla…

Boligmappa blir stadig mer populær

Boligmappa er en gratis digital og automatisk tjeneste som hjelper…

Tvangssalg – en siste utvei

I et tvangssalg er det ikke en selger som frivillig selger eiendommen…