Innlegg

Forbud mot å fyre med fossil olje

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å varme opp norske boliger…

Enova dobler støtten til fjerning av oljetanken

Ut 2018 hever Enova støttebeløpet for å fjerne oljefyren og…

Sterk økning i bruken av Enovatilskuddet

Enova ga dobbelt så mye i støtte til energitiltak i boliger…

Miljøbomben i hagen kan koste deg dyrt

Har du en nedgravd olje- eller parafintank på din eiendom, har…